0705-856264

Södra Röd 225
444 94 Ucklum

Valp/Unghundskurs

Varför gå en valpkurs?

Det är många som går en kurs med sin valp och unghund utan att förstå betydelsen av den. Din första tid med din hund kommer lägga grunden för ert sätt att träna i framtiden. Jag hjälper dig att få en positiv start på ert samarbete.


Pris: 1150 kr / inkl 6 träningstillfällen. Varje tillfälle 2 timmar
Klasserna hålls med upp till 6 hunda
Datum: Nästa kurs börjar söndagen 4/9 klockan 10 Den blir så på varannan söndag efter det