0705-856264

Södra Röd 225
444 94 Ucklum

Utbildning

Hundenshus, Göteborg

Hunddagis
Hundistruktör
Hundpsykolog


Föreläsningar

Rädsla och agrissivitet, Lars Fält
Den viktiga leken Tobias Gustavson
Minne och innlärning Björn Forkman
Innlärning ABC Eva Bertilson