0705-856264

Södra Röd 225
444 94 Ucklum

Problembeteendeutredning

Ett problembeteende hos din hund är något som du uppfattar som ett problem. Men med de rätta ”verktygen” och vägledningen kan vi arbeta för att komma från många av dessa.

Ett problembeteende kan vara att din hund i vissa fall beter sig aggressiv mot hundar/människor, är rädd/osäker i olika situationer, har stark jaktinstinkt eller att du upplever den svår att hantera som t.ex. vid kloklippning och mycket mycket mer. Detta kan bero på många olika saker och det finns många olika sätt som man kan jobba med. Jag lägger vikten på att alltid jobba med grundorsaken till varför problemet har uppstått och inte bara symtomen (vad vi anser är problembeteendet). Genom att göra på detta sätt löser vi förhoppningsvis inte bara det nuvarande beteendet utan även förebygger framtida problem.


Pris: 1800 kr / Inkluderar intervju och träningsintroduktion och 2 träningstillfällen anpassad för dig och din hund. Ingår också individuellt träningschema och telefonsupport.
För mer information eller tidsbokning kontakta mig.