0705-856264

Södra Röd 225
444 94 Ucklum

Mitt tankesätt

Hur jobbar jag?

Jag arbetar utifrån en individanpassad hundträning med hundägarens och hundens gemensamma förutsättningar i fokus.

I min träning finns något för alla. Vissa individer behöver individuell träning medans andra frodas i gruppträningar. Hos mig erbjuds därför många olika träningsformer. Allt från gruppträning med både teori och praktik såsom valpkurser, nybörjarkurser, fortsättningskurser etc. med fokus på allmän- och vardagslydnaden. Till mer inriktad träning som spårkurser och beteendeutredningar. Hur och vad vi än tränar skall det vara kul och lärorikt för både dig och din hund.

Min ledarskaps filosofi följer den s.k. TSB-modellen, dvs Trygghet, Samarbete och Bestämmanderätt. Trygghet och samarbete bygger den största delen och bestämmandedelen den lilla. Men alla tre delar skall finnas med för att vi och vår hund skall få en bra relation och när rätt balans nåtts, har vi en hund som väljer att följa oss.

Ibland kan dock beteende uppstå som du upplever som jobbiga, utan att någon direkt orsak finns att beskylla. Ofta handlar detta om brist i kommunikation mellan hund och ägare. Jag jobbar gärna med enskilda ”problemhundar” eller rättare sagt problembeteenden. Här jobbar vi inte bara med själva problemet, som ofta är symtomen på något annat, utan går steget längre i analysen om varför problemet uppstått. Vi försöker att löser grundproblemet för att förhindra att andra icke önskvärda beteende ska uppstå i framtiden.

Jag jobbar hellre med att förstärka hundens önskade beteenden än tvärtom.